“De Geest waait waarheen hij wil …”     Pinksteren in Coronatijd

 

  De afgelopen dagen wordt in het nieuws rond het Coronavirus gesproken over het belang van goed ventileren. Het zijn kleine vochtdruppeltjes (aerosolen) die zelfs bij spreken (en meer nog bij zingen) het virus kunnen overdragen. In ruimtes, die niet goed geventileerd worden, blijven die kleine vochtdeeltjes in grote getale voor lan-gere tijd hangen, vertellen onderzoekers ons.

 

  Vanaf 1 juni zouden er weer kerkdiensten tot 30 personen gehouden mogen wor-den. Zelfs in kleine gemeenten als Raard-Foudgum en Reitsum zou dat betekenen dat we niet alle kerkgangers op zondag welkom kunnen heten. Daarom is er voor gekozen in de maand juni kerkdiensten nog met beeld en geluid via internet uit te zenden (op www.deflieterpen.nl. onder ‘video’; en daaronder ‘live’ als u de kerkdienst op zondagmorgen vanaf 9.30 uur wilt meemaken of op ‘archief’ als u de dienst later terug wilt kijken). Vanaf zondag 5 juli hopen we dan op zondagmorgen weer in de kerk samen te komen (als er geen wijzigingen zich voordoen in de maatregelen).

 

  In die diensten zullen we niet samen mogen zingen. Dat zal als een gemis ervaren   worden (ik mis het zeker !) Het zijn juist zang en muziek die ons in een diepere gevoelslaag kunnen treffen en ons hart voor God kunnen openen. De Geest zal er dus extra werk van hebben om het Woord bij ons toegang te doen vinden en te maken dat het ons raakt. Maar die Geest is ons dan sinds Pinksteren ook gegeven; en wil zijn werk doen.

 

  Van overheidswege wordt ons op het hart gebonden dat we in het onderlinge con-tact anderhalve meter afstand in acht moeten nemen. Laten we ons daar vooral aan houden. Maar de Geest hoeft zich daar gelukkig niets van aan te trekken. Die mag en wil ons wel dicht op de huid, ja zelfs onder de huid komen. Ook het “tijdelijke abnormaal” van de anderhalve meter samenleving (ook in de kerkdiensten) schenkt God zijn kerk ‘tegenwoordigheid van Geest’.

 

  Hoe meer we ventileren – de ramen en deuren van onze kerkgebouwen en onze harten, oren en ogen openen – des te meer kan en wil de Geest van Pinksteren zijn werk doen, ook in en aan ons !

 

  Gezegende Pinksterdagen (en weken daarna) gewenst  !

 

De Geest wij zien haar niet,

toch horen wij haar stem

die goede woorden spreekt

als ik verdrietig ben.

 

De Geest wij zien haar niet,

maar zij waait alles schoon.

Ik ben weer opgelucht,

als na een enge droom.

 

Vanuit de overkant,

een land dat niemand ziet,

ontvangen wij een kracht,

de Geest die uitzicht biedt.

 

Liedboek 676: 2, 4, 5

 

                                                                           ds. Anne Elverdink