KERST IN CORONATIJD

“En zij gingen allen (niet) op reis”

 

Maandag 14 december sprak premier Rutte ons toe vanuit het torentje. Het was een harde boodschap die hij voor ons had: een ‘lock down’ voor 5 weken. Kerst én Oud en Nieuw zullen dit jaar heel anders zijn dan anders.

 

Ook voor onze kerkelijke gemeente heeft de lock down gevolgen. Grondwettelijk kan een overheid kerkdiensten niet verbieden (dat zou in strijd zijn met de godsdienstvrijheid), maar er wordt wel een dringend appel ook op kerken en moskeeën gedaan om niet fysiek bij elkaar te komen. De meeste kerken, ook in dorpen om ons heen, geven aan die oproep gehoor. Ook als kerkenraad van Raard-Foudgum hebben we besloten solidair te zijn en tot en met 17 januari de kerkdiensten weer alleen online te houden, net als we dat vóór de zomer deden. De diensten worden opgenomen in het dorpshuis in Reitsum en zijn vanaf zondagmorgen (+ 1e Kerstdag, Oudjaaravond) te zien op Youtube, als u “Reitsum Kerk-dienst” intoetst.

 

Dat de diensten weer online gaan is een fikse teleurstelling. Juist met Kerst wil je graag in de kerk samenkomen; (buiten) samen de kerstliederen zingen / beluisteren. Plannen die de Kar maakte voor een Krystkuier in de kerstnacht moesten al in de ijskast. In Raard is de kerstnachtdienst vanaf 24 december online te zien via de website van Mei-inoar Ien > Live kerkdiensten.

 

“Allen gingen op reis”.

De overheid bindt ons (in ons aller belang) op het hart: ‘Laten we het virus niet de kans geven om over te springen; blijf zoveel mogelijk thuis’. Hoe anders is dat in Lucas 2. Daar vaardigt de keizer in Rome een bevel uit dat juist tot gevolg heeft: “Zij gingen allen op reis”.

 

 Het hele kerstverhaal zit vol reisbewegingen. Jozef en Maria die op reis gaan naar Bethlehem; herders die elkaar aansporen: ‘Kom mee, want dit wil je toch met eigen ogen zien”. Topwetenschappers uit het ‘Silicon Valley’ van die dagen (of ‘Brainport Babel’) hadden zelfs een verre reis voor die nieuwgeboren koning over.

Zíj gingen allemaal naar Bethlehem, naar die kribbe daar in de stal, “zij gingen allen op reis”. Óns wordt op het hart gebonden: ‘blijf zoveel mogelijk thuis’, van je werk, van op bezoek gaan, van naar de kerk gaan …

 

Toch: één beweging kunnen we wel thuis in stilte maken, en dat is wat een oud kerstlied verwoordt: “Leer ons buigen bij uw kribbe, leer ons knielen bij uw kruis”. Laten we dat de komende Kerstdagen wél doen. Misschien dat er thuis toch nog kerstliederen kunnen klinken:  

 

Ik kniel aan uwe kribbe neer                             Temidden van de nacht des doods

            O Jezus, Gij mijn leven                                      zijt Gij, mijn zon verrezen …..

            en kom tot U en breng U, Heer                          ….. O zon, die door het donker breekt

            wat Gij mij hebt gegeven                                  en ’t ware licht in mij ontsteekt

            ……………                                                         Hoe heerlijk zijn uw stralen”.

 

 

                                               Paul Gerhardt, Liedboek voor de Kerken, Gez. 141

 

De oproep is: ook als we niet bij elkaar kunnen komen, laten we wel naar elkaar omzien. Een telefoontje of (kerst)kaart kan juist nu zoveel zeggen. Of een persoonlijk bezoek, één op één (of eentje meer), maar dan vooraf even bellen. En is bezoek of contact met de predikant of ouderling gewenst: een telefoontje, en dan is er veel mogelijk !

 

         Wij wensen u / jullie allen ondanks de beperkingen Gezegende Kerstdagen

         en in de loop van 2021 een Coronavrij Nieuwjaar !      

 

 

                                                                            de Tsjerkeried / ds. Anne Elverdink