Welkom


Als gemeente maken we deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. De Protestantse Kerk in Nederland is een christelijke kerk. Zij probeert op haar wijze Jezus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron. De Protestantse Kerk in Nederland staat voor betrokkenheid op God, op mensen onderling en op de wereld. Zij is een veelzijdige kerk in haar geloven en inzet. Loop maar eens binnen, of surf eens naar www.pkn.nl.

LEREN LEVEN VAN DE VERWONDERING


Raard, Bornwird en Foudgum zijn gelegen net boven Dokkum nabij  de Waddenkust. De kerkelijke gemeente telt 232 leden.

Sinds 1 januari 2007 is de voormalige Samen Op Weg gemeente gefuseerd en opgegaan in de Protestantse gemeente:"Mei-inoar ien". Dit staat voor "samen één ". Zowel vanuit de oude gereformeerde- en hervormde gedachte, als ook samen als dorpen willen we één kerkelijke gemeente zijn

 

Even buiten het dorp Raard staat de Martha-kerk (PKN), waar eens in de twee weken een zondagsdienst wordt gehouden. De overige kerkdiensten vinden plaats in de Maria-kerk(PKN) in het buurtdorp Foudgum (ongeveer 81 inwoners). De basisschool Bernewird staat in Bornwird (ongeveer 116 inwoners) en heeft ± 70 leerlingen. Dankzij een fusie met een groot aantal scholen uit de regio, is het voortbestaan gegarandeerd. De gemeenschap kenmerkt zich door haar onderlinge betrokkenheid in de ruimste zin van het woord.