KERKDIENSTEN.


De kerkdiensten vinden plaats bij toerbeurt in de Martha Kerk in Raard of in de Maria Kerk aan het Piet Paaltjespad 1 te Foudgum.