Diaconie / ZWO


De Diaconie en de ZWO zijn sinds 2012 samengevoegd.

Het doel van de Diaconie en ZWO is de gemeente bewust maken van haar diaconale roeping in de wereld. De diaconie en de ZWO zijn geroepen om te delen wat haar aan gaven is geschonken.

 

De diaconie schenkt financiële giften aan doelen in Nederland en de ZWO schenkt financiële giften aan doelen in het buitenland.