NIEUWS


BELANGRIJK NIEUWS

Door de vele wijzigingen in de diensten is het idee ontstaan om het mailadres van de gemeenteleden te vragen zodat de scriba op zeer korte termijn u persoonlijk kan informeren over belangrijke informatie. We willen u dan ook vragen uw mailadres door te geven aan de scriba ( scriba@meiinoarien.nl ).

 

Door de privacywetgeving is het belangrijk dat u toestemming geeft door een mail te sturen naar de scriba. 

 

Wij mogen en zullen geen mailadressen gebruiken die aangeleverd worden door een derde. Dus alleen persoonlijk gestuurde 
mailadressen worden gebruikt voor belangrijke informatie. Mocht u geen mailadres hebben dan kunt u uw telefoonnummer ook doorgeven aan de scriba (0519-561230 / 0625256286).

 

Namens de kerkenraad

Elly Adema scriba


KERKDIENSTEN

De kerkenraad heeft besloten om tot en met
7 februari geen fysieke kerkdiensten te houden. We volgen bij deze beslissing de richtlijnen van het RIVM en de PKN. De kerkdiensten zijn zolang online vanuit Reitsum te volgen. U kunt ze vinden op onze website “Meiinoar Ien”.

 

Hoe het na 7 februari komt durven we nu nog niet te zeggen. De diensten staan wel in het kerkblad maar onder voorbehoud. Zodra de mogelijkheid zich voordoet de diensten weer fysiek te houden hoort u dat van ons.

 

namens de kerkenraad

Elly Adema scriba

 

NIEUWS van de KERKENRAAD

De kerkenraad wil u over een aantal zaken informeren:

 

*Onze gemeente heeft een eigen website genaamd “meiinoarien.nl”. Hierop staat informatie over onze gemeente, zoals de agenda waarin de actuele informatie over de kerkdiensten staan en een nieuwssite waarop belangrijke informatie komt te staan.

Ook is daar de besloten facebooksite van onze gemeente te zien. 


KERST IN CORONATIJD

“En zij gingen allen (niet) op reis”

Maandag 14 december sprak premier Rutte ons toe vanuit het torentje. Het was een harde boodschap die hij voor ons had: een ‘lock down’ voor 5 weken. Kerst én Oud en Nieuw zullen dit jaar heel anders zijn dan anders. 

 

Ook voor onze kerkelijke gemeente heeft de lock down gevolgen. Grondwettelijk kan een overheid kerkdiensten niet verbieden (dat zou in strijd zijn met de godsdienstvrijheid),


NIEUWS van de KERKENRAAD

De tweede Coronagolf zwakt al aardig af gelukkig. Toch heeft de kerkenraad besloten om de diensten in december 2020 en januari 2021 ongewijzigd te laten. De diensten zullen allemaal in de Marthakerk van Raard gehouden worden. Er mogen maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn en er zal niet gezongen worden tijdens de dienst.

 

Mochten er toch andere regels komen vanuit het RIVM dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.