NIEUWS


WE MOGEN WEER NAAR DE KERK

We zijn blij en dankbaar dat we vanaf 1 juli weer met elkaar de erediensten kunnen vieren. We beseffen ons ook dat het anders zal zijn dan we gewend zijn en dat dit wennen is. Maar samen moeten we er wat moois van maken


"De Geest waait               waarheen hij wil..."

De afgelopen dagen wordt in het nieuws rond het Coronavirus gesproken over het belang van goed ventileren. Het zijn kleine vochtdruppeltjes (aerosolen) die zelfs bij spreken (en meer nog bij zingen) het virus kunnen overdragen. In ruimtes, die niet goed geventileerd worden, blijven die kleine vochtdeeltjes in grote getale voor langere tijd hangen, vertellen onderzoekers ons.


MEDITATIE DS. ELVERDINK.

“Vrienden, ik heb het moeilijk, net als jullie. Maar omdat we samen Gods volk zijn, zullen we geduldig volhouden. En Jezus zal ons helpen.       

Openbaring 1: 9  (Bijbel in Gewone Taal)


GEMEENTE ZIJN...

Bijna al het werk in onze gemeente ligt stil zoals de zondagse kerkdiensten, vergaderingen, club-avonden, gespreksgroepen. Ook het pastoraat heeft een andere vorm aan genomen. De PKN adviseert om deze maatregelen eerst tot 1 juni 2020 te volgen. Door middel van deze nieuws-brief willen we u graag wat informatie geven wat betreft onze gemeente.
PAASBOODSCHAP 2020

Lieve mensen,

Dit zijn de dagen van ons geloof. Dit is de Stille Week waarin wij het lijden en sterven van onze Heer gedenken. En stil is het geworden. Stil zijn onze straten, stil en leeg onze kerken, stil onze huizen, stil is ons hart. Dit zijn de dagen van ons geloof.
NIEUWSBRIEF CLASSIS FRYSLÂN

Tot stilstand

Bijna vier weken geleden kwam het kerkelijk leven in onze classis tot stilstand. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen we niet meer samen in onze kerken, stellen we vergaderingen en bijeenkomsten uit, vinden rouw- en trouwdiensten enkel in besloten kring plaats, zijn jeugdwerk en catechese stil komen te liggen, en bezoeken we elkaar alleen in noodgevallen aan huis.


Download
Nieuwsbrief Classis Fryslân
20200408; Corona Nieuwsbrief 4.pdf
Adobe Acrobat document 236.8 KB


PASTORAAL SCHRIJVEN

Met het oog op het Coronavirus heeft premier Rutte ons als Nederlanders maandag-avond 16 maart op indringende en indrukwekkende wijze toe gespro-ken. Hij heeft zo goed mogelijk uitgelegd waarom onze regering kiest voor 'beheerste verspreiding’ als de beste manier om met deze uitzonderlijke omstandigheden om te gaan.
RICHTLIJNEN RONDOM CORONA

Alhoewel gemeenten binnen de Protestantse Kerk over hun eigen beleid beslissen, raadt het moderamen van de Protestantse Kerk gemeenten nadrukkelijk aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 6 april 2020.


40 dagen tijd Kerk in actie

Sta op! Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! download hier de bijbehorende liturgie van Kerk in Actie.