NIEUWSBELANGRIJK NIEUWS

Door de vele wijzigingen in de diensten is het idee ontstaan om het mailadres van de gemeenteleden te vragen zodat de scriba op zeer korte termijn u persoonlijk kan informeren over belangrijke informatie. We willen u dan ook vragen uw mailadres door te geven aan de scriba ( scriba@meiinoarien.nl ).

 

Door de privacywetgeving is het belangrijk dat u toestemming geeft door een mail te sturen naar de scriba. 

 

Wij mogen en zullen geen mailadressen gebruiken die aangeleverd worden door een derde. Dus alleen persoonlijk gestuurde 
mailadressen worden gebruikt voor belangrijke informatie. Mocht u geen mailadres hebben dan kunt u uw telefoonnummer ook doorgeven aan de scriba (0519-561230 / 0625256286).

 

Namens de kerkenraad

Elly Adema scriba


NIEUWS van de KERKENRAAD

De kerkenraad wil u over een aantal zaken informeren:

 

*Onze gemeente heeft een eigen website genaamd “meiinoarien.nl”. Hierop staat informatie over onze gemeente, zoals de agenda waarin de actuele informatie over de kerkdiensten staan en een nieuwssite waarop belangrijke informatie komt te staan.

Ook is daar de besloten facebooksite van onze gemeente te zien.