VRouwengespreksgroep


 

Doel van de gespreksgroep is het samen in gesprek blijven en proberen een duidelijke visie te hebben of te krijgen over geloofszaken en de toepassing in het dagelijks leven. 
Nog een streefpunt is het bevorderen van en het daadwerkelijk meeleven met mensen die dat nodig hebben. Eénmaal in de 14 dagen komen de vrouwen van de gespreksgroep bij elkaar.  Op het programma staat een activiteit, die besproken wordt, en er wordt een actueel onderwerp behandeld.