kerkrentmeesters


Samenstelling: 

College van Kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 5 personen. De meerheid van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit ouderling kerkrentmeesters.

 

Voorzitter:

 • Roept ca. 8 x per jaar een vergadering bijeen en zit deze voor.
 • Stelt in vooroverleg met de secretaris de agendapunten vast in de week voor de afgesproken vergadering.
 • Onderhouden van externe contacten.
 • Contact persoon begraafplaatsen

 

Secretaris: 

 • Maakt notulen van de vergadering en mailt dit binnen twee weken na de vergadering naar de andere commissieleden.
 • Stelt met de voorzitter de agendapunten vast en mailt deze naar de andere commissieleden. 
 • Draagt zorg voor de in- en uitgaande post.

kerkrentmeester@meiinoarien.nl

Penningmeester en Boekhouder:

 • Beheert de financiën van de kerk.
 • Zorgdragen voor begroting en jaarrekening 
 • Contact leden en nieuwe leden.
 • Kerkelijke bijdragen.

penningmeester@meiinoarien.nl

 

Gebouwenspecialist:

 • Toezicht en onderhoud van gebouwen en terreinen.
 • Beheer archieven

 

Doel van het College van Kerkrentmeesters

 • Zorg dragen voor een goed financieel beleid.
 • Zorgen voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en begraafplaatsen.
 • Via het kerkblad en/of gemeenteavond de gemeente informeren.
 • Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere   activiteiten.
 • Zorgdragen voor het personeel(beleid) in dienstverband.
 • Beheer landerijen.