Nieuwsbrief van de kerkenraad

PKN Mei-inoar Ien Raard-Foudgum c.a.

 

De kerkenraad wil u over een aantal

zaken informeren:

 

*Onze gemeente heeft een eigen website genaamd “meiinoarien.nl”. Hierop staat informatie over onze gemeente, zoals de agenda waarin de actuele informatie over de kerkdiensten staan en een nieuwssite waarop belangrijke informatie komt te staan. 

 

Ook is daar de besloten facebooksite van onze gemeente te zien. Daar kan alleen iets opgezet worden door de scriba, zoals informatie, een mooi gedicht, een lied enz. Dit kan door u aangeleverd worden (scriba@meiinoarien.nl). Via deze mediakanalen zullen we u op de hoogte houden van informatie. Natuurlijk komt de informatie ook in ons kerkblad te staan maar deze komt maar om de 6 weken uit. Als u af en toe op de website kijkt zult u sneller op de hoogte zijn wijzigingen en andere informatie.

 

*De kerstnachtdienst kan helaas ook niet doorgaan dit jaar. Dat zal toch een heel gemis zijn. Daarom heeft de KAR bedacht deze dienst op te nemen vanuit de Marthakerk en vanaf donderdag 24 december op de website te plaatsen onder “Live kerkdiensten”. Zo kunt u toch genieten van de mooie liederen, gedichten, verhalen die door de KAR commissie is voorbereid, en van de mooi versierde kerstboom die in de kerk staat.

 

*Nadat kerkenraad had besloten de kerkdiensten voorlopig niet door te laten gaan was het heel kort dag om iedereen hiervan op de hoogte te brengen. Daarom is het idee ontstaan om het mailadres van de gemeenteleden te vragen zodat de scriba op zeer korte termijn u persoonlijk kan informeren over belangrijke informatie. We willen u dan ook vragen uw mailadres door te geven aan de scriba (scriba@meiinoarien.nl), maar alleen als u dit wilt. Door de privacywet zal veilig met uw gegevens om worden gegaan.

 

Namens de kerkenraad,

Elly Adema

scriba