kerkelijke activiteiten raad


De KAR-commissie is een belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn met elkaar. Als je de doelstelling bekijkt zou je in feite zelfs alle activiteiten inclusief de ontwikkeling van nieuw beleid binnen de KAR kunnen onderbrengen. De doelstelling van de KAR luidt namelijk: “de kerkelijke gemeente ondersteunen in activiteiten en een visie ontwikkelen voor de toekomst; daarbij rekening houdend met alle belangen van alle kerkelijk leden”.

 

Als activiteiten worden daarbij genoemd:

  • Organisatie van bijzondere diensten
  •  Beheer financiële zaken bijzondere diensten en aanverwante zaken
  • Commissies samenstellen t.b.v. bijzondere kerkelijke activiteiten (40-dagentijd, advent, enz.)
  •  Het houden van vergaderingen, zo vaak als nodig

 

Daarnaast is er de zogenaamde grote KAR die een coördinerende rol vervult tussen alle geledingen.

Eénmaal per jaar wordt er een grote KAR-vergadering georganiseerd. In deze vergadering zit uit elke geleding binnen de kerk (club, tienerdiensten, kinderkerk, bloemencommissie, ZWO) een contactpersoon. Met elkaar kunnen we van gedachten wisselen, dingen op elkaar afstemmen en taken verdelen.