BESTE GEMEENTELEDEN

 

Helaas zal er door de voortdurende lockdown in de maand februari nog geen kerkdiensten in de kerk van Raard en Foudgum gehouden worden. Gelukkig is er iedere zondag een online kerkdienst in samenwerking met de gemeente van Reitsum. Via onze website Meiinoarien kunt u deze diensten bekijken.

 

 

Hierbij een overzicht van de voorgangers van deze diensten.

 

  7 februari     9.30 uur          Mw. N. Berntsen,                                       Leeuwarden

14 februari     13.45 uur        Dhr. J.Eisma en dhr. M.Reitsma,               “Hart en Ziel dienst”

21 februari     9.30 uur          ds. A.Elverdink

28 februari     9.30 uur          ds. K. de Gier,                                             Dokkum

 

De 40-dagentijd begint op Aswoensdag, 17 februari.

Via onze website en de facebookpagina willen we graag samen met  u hierbij stilstaan.

Ds. Anne Elverdink zal iedere week een korte meditatie op de website zetten. Ook zal er de bloemschikking voor de 40-dagentijd met de uitleg te vinden zijn. 

 

Thema voor de bloemschikking in de Veertigdagentijd:  Ik ben er voor jou

Zeven keer barmhartigheid.

 

Op facebook zal er in deze 40 dagentijd iedere dag een kort verhaaltje komen.

Dit is ook te zien op de website meiinoarien.

 

Wat zou het mooi zijn dat we de stille week en de paasdagen weer samen in de kerk kunnen vieren.

Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst!


WAAR IS GOD in tijden van corona?

God is er in onze liefde voor elkaar
geuit door een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’

God is er als wij elkaar proberen te beschermen
door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen.

God is er in onze moed
als we niet bang worden van elkaar
maar vriendelijk blijven.

God is er in ons gebed
voor alle zieken
alle eenzamen
alle mensen die bang of angstig zijn
alle mensen die verantwoordelijkheid dragen.