We mogen weer naar de kerk!!

 

We zijn blij en dankbaar dat we vanaf 1 juli weer met elkaar de erediensten kunnen vieren. We beseffen ons ook dat het anders zal zijn dan we gewend zijn en dat dit wennen is. Maar samen moeten we er wat moois van maken.

 

Bij het opstarten van de activiteiten volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

·         Vanaf juli mogen er maximaal 100 personen bij elkaar komen.

·         Houdt 1,5 meter afstand. Stellen of gezinnen mogen bij elkaar zitten.

·         Er mag niet worden gezongen.

·         Blijf thuis bij gezondheidsklachten.

·         Geen handen schudden.

·         Handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.

  

De diensten zullen voorlopig in Raard gehouden worden omdat we daar meer mensen kunnen ontvangen i.v.m. de 1,5 meter afstand.

De liederen zullen op de beamer afgespeeld worden. Er is geen organist aanwezig. Ook zal er voorlopig nog geen koffiedrinken zijn na de dienst. Deze afspraken duren voor eerst tot 1 oktober tenzij de regels worden versoepeld. Daarna moeten we maar weer verder zien.

  • Bij de ingang zal desinfectiegel en doekjes staan om de handen mee schoon te maken.
    Ook zal daar een coördinator staan om de mensen welkom te heten.
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kapstok. Jassen worden meegenomen naar de zitplaatsen.
  • In de kerkzaal zijn 2 kerkrentmeesters aanwezig die ervoor zorgen dat iedereen op voldoende afstand van elkaar gaat zitten. Op een aantal banken mag u geen plaats nemen. Dit wordt duidelijk aangegeven.
  • Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden. De collectebussen staan bij de uitgangen, met daarop duidelijk het doel van de collecte vermeld.
  • Bij het uitgaan van de dienst zal er ook gebruik gemaakt worden van de 2 zij-uitgangen om zo “file-vorming” tegen te gaan.

Een heel aantal regels die de kerkgang er niet mooier op maken. Maar we mogen blij zijn dat we elkaar weer mogen en kunnen ontmoeten om samen als gemeente onze Heer, Jezus Christus, te aanbidden. De ontmoeting, ook al is het op kleine afstand, is toch belangrijk voor ons mensen.

 

Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet en meld het aan iemand van de kerkenraad. Alleen met zijn allen als gemeente kunnen we deze tijd zo goed mogelijk invullen. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom.

 

Namens de kerkenraad,

Elly Adema, scriba.