DE AANLEIDING


 

 • Waarborgen zeggenschap
  begraafplaatsen in onze dorpen

 • Toekomst voor onze begraafplaatsen

 • Professionalisering begraafplaatsen
  • uniformiteit kosten facturering
  • beheer optimaliseren
  • risico spreiding kosten
  • minimaliseren exploitatiekosten
  • onderhoudsprogramma
  • bestendigheid onderhoud door vrijwilligers

 •  Juridische zekerheid rechtspersoon