HET IDEE BOETSEREN


 

 1. BEPALEN TIJDLIJN AFRONDING PROJECT

 2. ANALYSE RECHTSVORM DE VOORS EN TEGENS
  VERENIGING OF STICHTING?

 3. ORGANISATIEMODEL
  BESTUURSSAMENSTELLING EN LOKAAL BEHEER

 4. KOSTENANALYSE PROCES
  SCHAALVOORDELEN, ONDERHOUDSKOSTEN, VERZEKERINGEN, NOTARISKOSTEN etc...

 5. JURIDISCHE INVENTARISATIE,
  STATUTEN, BEGRAAFPLAATS REGLEMENT, GRONDOVERDRACHT PKN.

 6. VOORSTEL PRESENTEREN KERKENRAAD

 7. IMPLEMENTATIE ?