DE PUZZEL LEGGEN


 • STICHTING
  Naam  Stichting Begraafplaatsen
               Raard Bornwird Foudgum

  Statuten (in concept al beschikbaar)
  inschrijving KvK
  Reglement begraafplaatsen
  Website
  ANBI Stichting

 • BESTUURSSAMENSTELLING:
  1. VOORZITTER            dagelijks bestuur
  2. SECRETARIS             dagelijks bestuur 
  3. PENNINGMEESTER  dagelijks bestuur
  4. ALGEMEEN LID (beheerder begraafplaats)
  5. ALGEMEEN LID (lid kerkenraad)

 • ORGANISATIE:
 • FINANCIËN/ FACTURERING CENTRALISEREN
  kosten besparend en efficiëntere bedrijfsvoering
  meerjarenplanning investeringen/ onderhoud
  1 bankrekening

 • HUIDIGE BEHEERSSTRUCTUUR HANDHAVEN
  zicht op begraafplaatsen en belangrijk voor betrokkenheid dorpen

 • JAARVERGADERING MET BEGRAFENISVERENIGING
  vergroten bekendheid en betrokkenheid dorpen

 • ALGEMEEN: 
  Informatievoorziening opzetten naar rechthebbenden
  graven m.b.t. nieuwe rechtsvorm en financiële info

 • Bij opheffing stichting gelden naar vereniging van dorpsbelangen

 • aankopen grond van PKN o.b.v. ANBI, hierdoor geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Symbolische prijs € 1,-

 • Bestuursverkiezingen en oprichting stichting via notaris

 • rooster van aftreden opstellen

 • Kosten omzetting en oprichting, wie betaald?