De 7 werken der barmhartigheid:

 

 

“Toen ik dorst had, hebben jullie mij te drinken gegeven”.

 

Bij de vorige overdenking gaf ik al aan, dat de werken der barmhartigheid beginnen met de Barmhartigheid die wij zelf ontvangen. Jezus is ergens zelf de barmhartige Samaritaan, die ons langs de kant van de weg zag liggen en naar ons toe kwam om ons te helpen. Werken van Barmhartigheid zijn dus dingen die wij voor onze medemens doen, maar het begint hij Hem in wie God zelf onze Mede-Mens werd.

 

 

Ik moest daarom denken aan psalm 89: “Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied; des Heren milde gunst, het werk AAN ons geschied”. Ja, werken van barmhartigheid moeten DOOR ons gedaan worden, maar ze zijn allereerst AAN ons geschied.

 

Ergens in het evangelie zegt Jezus: “Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet”. Daar wat op doordenkend dacht ik: En áls de linkerhand al weet van we rechterhand doet, dan moet de rechterhand vooral goed weten dat wij hij geeft – dat, hij eerst zelf met de linkerhand ontvangen heeft …“Want hebt Gij dat gij niet hebt ontvangen”, zegt Paulus.

 

 

Dat is ook het prachtige, wanneer we in de kerk met elkaar Avondmaal vieren. Rijk en arm; gezond en ziek of lichamelijk beperkt, gelukkig getrouwd of ooit pijnlijk gescheiden. We beseffen dat we allemaal van ‘genadebrood’ eten. Een volgeling van Jezus helpt  nooit vanuit de hoogte. Hij niet meer dan de ander; zij heeft zaakjes niet beter op orde dan die ander. Nee hij weet dat hijzelf een hulpbehoevende en een geholpene is.

 

 

Maar als geholpene mogen/moeten we dan ook anderen helpen. Als het gaat om dorstigen te drinken geven kan je denken aan projecten in ontwikkelingslanden. Schoon water blijft wereldwijd een eerste levensbehoefte. Schoon water voorkomt ziekten; schoon water maakt landbouw en veeteelt mogelijk.

Er zijn zo de afgelopen decennia al heel wat projecten geweest (soms met veel, soms ook met minder succes) waarbij ‘bluepomps”; of de laatste tijd dan veelal ‘touwpompen” worden aangelegd.  Waar schoon water is, daar kan het leven opbloeien !

 

https://www.wildeganzen.nl/projecten/waterpompen-voor-malawi 

Tegelijk … De mens leeft niet bij brood alleen. We hebben Jezus als het “Brood des levens” nodig.

 

Ook leven we niet bij water alleen. In het gesprek met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4) geeft Jezus aan dat Hij haar het “Levende Water” kan geven; en zij vraagt Hem dan: “Geef mij altijd dat water”. Zoals water dor land kan doen opbloeien; zo heeft ons leven steeds weer de Geest nodig die in ons geloof, hoop en liefde doet opleven; en maakt dat ze goede vrucht gaan dragen.

 

Een Paasgezang zegt het zo:  

Wandelend in de woestijn

hebben wij water gevonden

springende als een fontein

bronnen geslagen als wonden.                                                         NLB 659: 4   

 

ds. A. Elverdink